Så tycker vi om registren

Först till kvarn får först mala

Vid ett ägarskifte genomförs nästan alltid stora förändringar i verksamheten som ger nya affärsmöjligheter för en rad leverantörer av varor och tjänster.

Med våra tre register, Fastigheter till salu, Dödsbon/avlidna och Genomförda överlåtelser får du och ditt företag tydliga indikationer i ett tidigt skede på vad som är på gång och kan därmed alltid vara först på banan.

Paketet innefattar uppgifter på Internet och tryckta kvartalsrapporter med omfattande information om överlåtna fastigheter.

Ägarskiften Jord och Skog vänder sig till

 • Maskinleverantörer
 • Leverantörer av insatsvaror
 • Bokföringsbyråer
 • Virkesköpare
 • Fastighetsmäklare
 • Banker, kreditinstitut
 • Försäkringsbolag, försäkringsmäklare
 • Leverantörer av byggnadsmaterial
 • Branschorganisationer
 • Intresseföreningar
 • Kommuner
 • m fl

Ägarskiften Jord och Skog
– alltid aktuell information för goda affärer!

Fastigheter till salu Avlidna lantbrukare Genomförda överlåtelser
Beställ gratis översikt! Se hur enkelt du får fram alla dina viktiga uppgifter