Så tycker vi om registren

Tre register i ett paket:         1. Fastigheter till salu         2. Dödsbon/avlidna         3. Genomförda överlåtelser

Ägarförändringar ger nya affärsmöjligheter

Det är i många fall vid ägarskiften inom jord- och skogsbruk som de största förändringarna, investeringarna, ombyggnationerna och satsningarna görs.

Många jord- och skogsbrukare har investerat för att klara sig fram till pensionen. När en fastighet säljs finns det därför nästan alltid ett stort investeringsbehov oavsett om den nye ägaren fortsätter med samma verksamhet eller byter inriktning.

Ägarskiften innebär därför stora möjligheter till goda affärer för alla leverantörer av varor och tjänster och särskilt för dem som är först på banan. Med tjänsten Ägarskiften Jord och Skog som innefattar aktuella uppgifter på Fastigheter till salu, Dödsbon/avlidna och Genomförda överlåtelser kan du ligga steget före.

Med Ägarskiften Jord och Skog kan du

  • Snabbt följa förändringarna bland dina kunder, tidigt se när gamla kunder försvinner och se vilka nya potentiella kunder som kan bearbetas.
  • Lätt överblicka de fastigheter där det med stor sannolikhet inom kort kommer att göras omfattande investeringar.
  • Enkelt följa de fastigheter som är till salu och i god tid förbereda införsäljning av dina produkter och tjänster.
  • Få överblick så att du enkelt kan nå både säljande och köpande part.

Ägarskiften Jord och Skog
– alltid aktuell information för goda affärer!

Beställ gratis översikt! Se hur enkelt du får fram alla dina viktiga uppgifter