Så tycker vi om registren

Tre register i ett paket:         1. Fastigheter till salu         2. Dödsbon/avlidna         3. Genomförda överlåtelser

Stora förändringar när någon gått bort

Som exempel kan nämnas att det finns sammanlagt 160 000 ägare till lantbruk med mer än 5 ha åkermark. Av dessa är ca 30 000 över 70 år, 70 000 är över 60 år och 110 000 är över 50 år.

Det innebär att många gårdar kommer att få nya ägare framöver. Flertalet kommer att bosätta sig på fastigheten och själv driva verksamheten vidare medan andra, särskilt när det gäller skogsfastigheter, fortsätter att bo på annan ort. I båda fallen finns ett stort behov av varor och tjänster.

Ägarskiften Jord och Skog innefattar en Internetsajt med namn och adress på avlidna ägare. Datalagen förhindrar att uppgifterna kopplas till ägd fastighet. Du som har lokalkännedom kan ända få en första signal om att ett dödsbo kan ha tagit över och att ett ägoskifte är på gång.

Dessutom återfinns i de flesta fallen uppgifterna kring fastigheten och ägaren i den tryckta boken "Lantbrukarnas Ägarförteckning, som utan extra kostnad ingår i ditt abonnemang.

Ägarskiften Jord och Skog
– alltid aktuell information för goda affärer!

Beställ gratis översikt! Se hur enkelt du får fram alla dina viktiga uppgifter