Så tycker vi om registren

Tre register i ett paket:         1. Fastigheter till salu         2. Dödsbon/avlidna         3. Genomförda överlåtelser

Allt om genomförda överlåtelser i ditt län

Tjänsten Genomförda överlåtelser innefattar både ständigt uppdaterad information på Internet samt tryckta kvartalsrapporter för ditt län fyra gånger per år.

Internetsajt

Internetsajten utgörs av en förteckning av överlåtna fastigheter per län. Från denna kan du göra urval utifrån kommun, postort, fastighetsbeteckning, överlåtelsetyp, överlåtelsedatum och överlåtelsepris. När du klickar på en överlåten fastighet i registret får du ytterligare information.

Tryckta kvartalsrapporter

Utöver informationen på Internet får du varje kvartal en tryckt rapport med mycket omfattande information om de nya ägarna, fastigheterna och överlåtelserna med b. la bolags- och branschuppgifter, tidigare historik, eventuella EU-stöd mm.

Beställ här vår Gratis översikt så får du också ett exempel på hur uppgifterna ser ut i Kvartalsrapporterna.

Lantbrukets ägarförteckning på köpet

Som bonus får du Lantbrukets Ägarförteckning för ditt län. Publikationen ges ut i 24 länsutgåvor och omfattar 230 000 jordbruksfastigheter med 160 000 ägare till dessa.

Ägarskiften Jord och Skog
– alltid aktuell information för goda affärer!

Beställ gratis översikt! Se hur enkelt du får fram alla dina viktiga uppgifter