Så tycker vi om registren

Tre register i ett paket:         1. Fastigheter till salu         2. Dödsbon/avlidna         3. Genomförda överlåtelser

Prenumeration på Ägarskiften Jord och Skog tecknas genom ett årsabonnemang.

Prenumerationen omfattar:

 • De tre registren, Fastigheter till salu, Dödsbon/avlidna och Genomförda överlåtelser
 • De fyra omfattande tryckta Kvartalsrapporterna
 • Ständig åtkomst till den uppdaterade internetsajten
 • Den årliga utgåvan av boken "Lantbrukarnas ägarförteckning" med uppgifter om alla ägare till fastigheter med mer än 5 ha åker i ditt län

Prenumerationskostnaden är från 1000 kr/kvartal för ett län. Vid önskemål om flera län, kontakta oss för separat offert

Lantbrukens ägarförteckning på köpet!

Totalt omfattar katalogerna 230 000 jordbruksfastigheter med minst 5 ha åkermark och 160 000 ägare till dessa.

Ägarskiften Jord och Skog
– till nytta för bl a;

 • Alla leverantörer av produkter och tjänster för jord- och skogsägare
 • Banker, Kreditinstitut
 • Försäkringsbolag, försäkringsmäklare
 • Leverantörer av Förbrukningsmaterial för lantbrukssektorn
 • Maskinleverantörer
 • Leverantörer av byggnads- och fastighetsrelaterade produkter eller tjänster
 • Kommuner
 • Ideella intresse eller medlemsföreningar
 • Lokala tjänste- och produktleverantörer
 • Fastighetsmäklare
 • Virkesinköpare
 • mm.

Ägarskiften Jord och Skog
– alltid aktuell information för goda affärer!